28.12.1980 Hong Kong Hong Kong Stadium 27 629
Japan 3:0(0:0) Macao
Yasuhito Suzuki, Hideki Maeda, Shigemitsu Sudo, Tetsuo Sugamata, Satoshi Tsunami, Nobutoshi Kaneda(c), Tetsuya Totsuka, Yahiro Kazama, Masafumi Yokoyama, Haruhisa Hasegawa, Kazushi Kimura I Wai Cheang, Wa Kit Kwok, Carlos Manuel da Conceicao Ferreira, Carlos Manuel, Guerra Alves, Artur da Conceicao Taborda, Jaime Diamantino Madeira, Wai Kwok Yong, Carlos Prieto Marques Nunes, Eduardo Armando de Jesus Junior, Hong Wong Chi, Hung Man Fong
Coach:Saburo Kawabuchi Dos Santos Atraca Eduardo
Scorers:70' Kazushi Kimura, 80' Hideki Maeda(p), 85' Haruhisa Hasegawa  
Substitutions:78' in Shinji Tanaka out Tetsuya Totsuka,
78' in Hiroyuki Sakashita out Shigemitsu Sudo
69' in I Seng Chiang out Eduardo Armando de Jesus Junior,
69' in Veng Keong Tou out I Wai Cheang
Cautions: 15' Jaime Diamantino Madeira, 39' Jaime Diamantino Madeira
Expulsions:39' Satoshi Tsunami 39' Jaime Diamantino Madeira
Referee:Marwan Arafat (SYR) Assistant referee:Abdul Rahman Ib Al Marzan (KSA),
Nobnom Ausukont (THA)

Рейтинг TopSport

Back