14.03.1954 Tokyo Meiji Stadium 13 000
S.Korea 2:2(2:1) Japan
Deok-Young Hong, Kyu-Jung Park, Jong-Gap Lee, Sang-Ui Lee, Byung-Dae Min, Ji-Sung Kim, Gwang-Seok Choi, Nak-Woon Sung, Jung-Min Choi, Nam-Shik Choi, Il-Gap ParkYong-Shik Kim Hidemaro Watabe, Ryuzo Hiraki, Yoshio Okada, Takashi Takabayashi, Nobuo Matsunaga, Masao Ono, Masanori Tokita, Taro Kagawa, Tajio Kawamoto, Toshio Iwatani, Takashi Kanoh
Coach:Yong-Shik Kim Shigemaru Takakoshi
Scorers:20' Nam-Shik Chung, 43' Gwang-Seok Choi 17' Toshio Iwatani, 61' Toshio Iwatani
Referee:J.J. Haran (ENG) Assistant referee:R. Hardwick (ENG),
H.J. Letch (ENG)

Рейтинг TopSport

Back