04.08.1981 Taipei Municipal Stadium 5 600
Taiwan 0:0(0:0) Fiji
[1] Lin Chin Wang, [2] Chen Ing Ren, [3] Hsu Chie Hsiang, [4] Chen Sing An, [5] Shiao Yung Fu, [6] Jong Chien Wu, [7] Chow Tson Fu, [8] Duh Deng Sheng, [9] Ji Fut Son, [10] Chang Kuo Chi, [11] Duh Deng Chyan [1] Ravono Akuila, [2] Nakosia Jone, [3] Watkins Abraham, [4] Vinod Ram, [5] Morrel Stan, [6] Tora Inosi, [7] Saleem Mohamed, [8] Vunilabsa Meli, [9] Naidu Gajendra, [10] Jone Ratu, [11] Mannan Abdul
Coach:Law Pak Hughes Wally (ENG)
Scorers:  
Substitutions: 30' in John Morris Williams out Vinod Ram
Referee:César Brillantes (PHI) Assistant referee:Tulu Gurkan (PHI),
Reynaldo Reyes (PHI)

Рейтинг TopSport

Back