28.06.1981 Taipei Municipal Stadium 7 500
Taiwan 2:0(2:0) Indonesia
[2] Chen Ing Ren, [3] Chie Hsiang Hsu, [5] Chien Wu Jong, [8] Chow Tson Fu, [9] Chang Kuo Chi, [10] Ji Fut Son, [11] Jau Sin Wu, [14] Duh Deng Chyan, [16] Duh Deng Sheng, [18] Chin Wang Lin, [22] Chen Sing An [20] Poerwono, [2] Pasal Simson Rumah, [3] Didik Darmadi, [4] Suharno, [7] Ismanto Hadi, [9] Herry Riswanto, [12] Zulitam Effendy, [13] Mettu Duakamuri, [14] Rully Nere, [15] Nasir Salasa, [18] Berry Tutuarima
Coach:Pak Law Eddang Witarsa
Scorers:32' Duh Deng Chyan, 37' Ji Fut Son  
Substitutions:45' in ? out Chien Wu Jong,
74' in ? out Ji Fut Son
31' in Subangkit out Berry Tutuarima,
71' in Hamid Asnan out Suharno
Referee:Nichi Junichi (JPN) Assistant referee:Kenichiro Tezuka (JPN),
Nakanishi Shunsaku (JPN)

Рейтинг TopSport

Back