WORLD CUP 1994 AFC

ASIA GROUP 6
FLAG TEAM P W D L GOALS PTS.
JAPAN 871028- 215
UAE 861119- 413
THAILAND 840413- 7 8
BANGLADESH 8206 7-28 4
SRI LANKA 8008 0-26 0
 08.04.93 Kobe    Japan vs. Thailand     1:0 (1:0) ABDULLAH Mohamed Nazri (MAS)
 08.04.93 Kyoto   Sri Lanka vs. UAE     0:4 (0:2) CHAN YAM-MING Samuel (HKG)
 11.04.93 Tokyo   Japan vs. Bangladesh    8:0 (3:0) YU Jingyin (CHN)
 11.04.93 Kobe    Thailand vs. Sri Lanka   1:0 (0:0) ABDULLAH Mohamed Nazri (MAS)
 13.04.93 Yokohama  Sri Lanka vs. Bangladesh  0:1 (0:0) MOHAMED Ahmed Jassim (BHR)
 13.04.93 Tokyo   Thailand vs. UAE      0:1 (0:0) NOH Byung-Il (KOR)
 15.04.93 Tokyo   Japan vs. Sri Lanka    5:0 (3:0) CHAN YAM-MING Samuel (HKG)
 15.04.93 Yokohama  Bangladesh vs. UAE     0:1 (0:0) YU Jingyin (CHN)
 18.04.93 Tokyo   Japan vs. UAE       2:0 (1:0) ABDULLAH Mohamed Nazri (MAS)
 18.04.93 Tokyo   Thailand vs. Bangladesh  4:1 (2:0) NOH Byung-Il (KOR)
            
 28.04.93 Dubai   Thailand vs. Japan     0:1 (0:0) AL-MEHANAH Omer Saleh (KSA)
 28.04.93 Al-Ain   UAE vs. Sri Lanka     3:0 (1:0) LU Jun (CHN)
 30.04.93 Dubai   Bangladesh vs. Japan    1:4 (1:3) MOUSA AL HADDAD Radi (KUW)
 30.04.93 Al-Ain   UAE vs. Thailand      2:1 (1:0) MEDJIBA Rachid (ALG)
 03.05.93 Al-Ain   UAE vs. Bangladesh     7:0 (4:0) LU Jun (CHN)
 03.05.93 Dubai   Sri Lanka vs. Thailand   0:3 (0:2) MEDJIBA Rachid (ALG)
 05.05.93 Dubai   Bangladesh vs. Thailand  1:4 (0:2) AL-SHARIF Jamal (SYR)
 05.05.93 Dubai   Sri Lanka vs. Japan    0:6 (0:2) AL-MEHANAH Omer Saleh (KSA)
 07.05.93 Dubai   Bangladesh vs. Sri Lanka  3:0 (1:0) MUOSA AL HADDAD Radi (KUW)
 07.05.93 Al-Ain   UAE vs. Japan       1:1 (0:0) AL-SHARIF Jamal (SYR)

Рейтинг TopSport

Back