16.04.2001 Coffs Harbour International Sports Stadium 1 000
Tonga 1:8(0:4) Fiji
[20] Taufahema Viliami, [2] Uele Kilifi, [4] Fe'Ao Unaloto-Ki-Atenoa, [5] Taufahema Filisione, [6] Falepapalangi Halapua, [9] Taufahema Lokoua, [10] Maamaloa Siua, [11] Mafi Akoli, [16] Manu Hateni, [18] Moa Penieli, [19] Fakava Teu [1] Kumar Shamal, [5] Nasema Valerio, [7] Masi Manoa, [8] Baleinuku Emosi, [11] Namaqa Marika, [12] Masinisau Esala, [13] Vurukania Leone, [14] Leka Jope, [15] Mateiwai Ulaiasi, [16] Roluvenisoba Ratu, [18] Toma Viliame
Coach:Phillips Gary (UNK) Singh Sashi
Scorers:77' Taufahema Filisione 4' Leka Jope, 30' Masinisau Esala, 35' Vurukania Leone, 39' Masinisau Esala, 48' Masinisau Esala, 55' Vurukania Leone, 62' Nasema Valerio, 90' Masinisau Esala
Substitutions:45' in [7] Moa Solomone out Mafi Akoli,
57' in [14] Fuimaono Lopeti out Moa Penieli,
72' in [15] Moleni Timote out Taufahema Lokoua
45' in [2] Levula Maika out Mateiwai Ulaiasi,
64' in [6] Esaeli Thomas out Namaqa Marika,
69' in [9] Lal Shailemdra out Vurukania Leone
Cautions:61' Fe'Ao Unaloto-Ki-Atenoa  
Referee:Leaustic Ronan (TAH)
Fourth Official:Atisson Harry (VAN)
Assistant referee:Angot Michel (TAH),
Sau David (SOL)

Рейтинг TopSport

Back